на телеканале ИТА "Губерния" 19-21 августа 2020 г.