на телеканале "6ТВ" (ИТА "Губерния") 20-25 апреля 2017 г.